Underhållsplanera för kontroll och struktur kring skötseln av VA- och ledningsnät.

Bli inte överraskad av olika besvärliga händelser, ha koll på ert VA och ledningsnät. Vi tar fram konceptlösningar för många olika verksamheter. Vi ser över ledningsnätet och utifrån det filmade materialet kommer vi med åtgärdsförslag. Här har vi stor nytta av vår långa erfarenhet i branschen. Inom drift- och underhållsplanering har vi en mycket tät dialog med våra kunder. Tillsammans planerar vi insatser och ordnar rutiner. Den nära kontakten gör att vi alltid håller oss uppdaterade kring de behov som finns.