Underhållsplanera för kontroll och struktur kring skötseln av VA- och ledningsnät

Bli inte överraskad av olika besvärliga händelser, ha istället koll på ditt VA- och ledningsnät! Vi tar fram konceptlösningar för många olika verksamheter, ser över ledningsnätet med filmkamera och kommer med åtgärdsförslag utifrån det filmade materialet. Här har vi stor nytta av vår långa erfarenhet i branschen.

Inom drift- och underhållsplanering har vi en mycket tät dialog med våra kunder. Tillsammans planerar vi insatser och ordnar rutiner. Den nära kontakten gör att vi alltid håller oss uppdaterade kring de behov som finns.

Underhållsspolning
Vi utför underhållsspolning i alla typer av fastigheter - inget jobb är för stort eller för litet för oss. Att underhållsspola avloppet förebygger framtida problem och gör att rören håller längre och risken att få stopp i avloppet minskar!

Hetvattenspolning
Har avrinningen i vasken blivit sämre? Upplever du att avloppet ibland svämmar över? Kluckar eller bubblar det ur diskhon? Det kan bero på att fett har samlats och börjat täppa igen rören.  

Vi utför hetvattenspolning på till exempel kontor, industrier och restauranger. Metoden innebär att vi spolar bort beläggningar i rören med hett vatten och högt tryck, vilket löser upp fettpropparna och minskar risken för framtida stopp. Hetvattenspolning kan även användas vid frusna ledningar.

Samtliga av våra bilar som spolar rören i fastigheter är utrustade med verktyg för hetvattenspolning.