Sekretesskärl och destruktion av känsligt material

Många företag hanterar känsligt material som inte får komma i fel händer. Ohlssons tillhandahåller sekretesskärl och hämtar samt tar emot sekretessmaterial och övrigt känsligt material för destruktion. Med känsligt material menar vi till exempel pappersdokument, pärmar, mappar, CD/DVD-skivor, kontokort och textilier. 

Kärlen kan beställas som 140 l.

Ohlssons sekretesskärl för destruktion av hemliga dokument

Kontakta oss för mer info och beställning!