Komprimatorer för hantering av stora avfallsmängder

Det finns två typer av komprimatorer mobil och stationär modeller.

Komprimatorer lämpar sig för wellpapp, plast, blandat brännbart material o.s.v. och underlättar därmed den dagliga avfallshanteringen. De släta sidorna på containern bidrar till högre komprimering av avfallet, så att containern kan fyllas maximalt, vilket i sin tur reducerar transportkostnaderna.

Mobila komprimator är lämplig för ovan materialer men även för material som kan innehålla en blöt fraktion.

De stationära modellerna har en fast pressenhet och en container som kopplas tillsammans och är avpassade för olika mängder och typer av avfall. Containern kan vara av olika modeller i förhållande till materialet och vilken storlek man behöver. Till anläggningen finns ett stort urval av extrautrustning som monteras på anläggningen allt efter önskemål. Extrautrustningen underlättar användningen av maskinen för den enskilda användaren

Till anläggningar finns extrautrustning som monteras på efter önskemål, vägganpassad med inkastningstratt genom väggen, kärllyft som tömmer kärlen direkt i komprimatorn, sms sändning som anmäler när behållaren börjar blir full, framförallt beroende på typ av avfall och anläggningens placering. Vi erbjuder en kundanpassad totallösning. Maskinen är idealisk för alla stora och mellanstora företag, återvinningsplatser, sjukhus och andra platser där stora mängder avfall hanteras.