Enklare hantering av stora avfallsmängder med komprimator

Underlätta den dagliga avfallshanteringen genom att hyra en komprimator från Ohlssons. En komprimator är idealisk för alla stora och mellanstora företag, återvinningsplatser, sjukhus och andra platser där stora mängder avfall hanteras.

Komprimatorer lämpar sig för wellpapp, plast, blandat brännbart material o.s.v. De släta sidorna på komprimatorns container bidrar till högre komprimering av avfallet, så att containern kan fyllas maximalt, vilket i sin tur reducerar transportkostnaderna och därmed även koldioxidutsläppen.

Ohlssons komprimator hjälper dig att optimera avfallet

Det finns två typer av komprimatorer - mobila och stationära.

Mobil komprimator
En mobil komprimator är lämplig för ovan material, men även för material som kan innehålla en blöt fraktion. Pressarna i den mobila komprimatorn är flyttbara vilket gör det enkelt att flytta den inom ditt område. Den mobila komprimatorn tar ungefär samma plats som en vanlig container, men komprimerar avfallet så att den kan fyllas med upp till 6 gånger mer avfall än en container.

Stationär komprimator
Den stationära modellen är utvecklad för stora mängder avfall. Den har en fast pressenhet och en container som kopplas till pressenheten. Containern kopplas sedan loss för tömning. Vilken sorts container som passar beror på mängden avfall och vilken typ av avfall det handlar om. 

Sms när komprimatorn är full - det fixar vi!
Det finns även ett stort urval av extrautrustning som kan underlätta användningen. Extrautrustningen monteras på anläggningen efter dina önskemål och behov. Kanske önskar du vägganpassning med inkastningstratt genom väggen, kärllyft som tömmer kärlen direkt i komprimatorn, sms-sändning som anmäler när behållaren börjar blir full. Valet av extrautrustning baseras på avfallstyp och anläggningens placering - vi hjälper gärna till med rådgivnng för bästa möjliga avfallshantering.

Helhetslösning
Vi erbjuder en helhetslösning som är anpassad efter dina önskemål. Vi sköter allt från rådgivning och utsättning till upphämtning och återvinning, men kan även erbjuda vanliga containrar, sekretesskärl, sopning av området etc. Kontakta oss så kommer vi ut till dig och hittar den lösning som passar dig bäst.