Destruktion

Destruktion av material/produkter görs efter kundens krav för detta. Ohlssons hämtar destruktionsmaterialet och följer de upplagda rutinerna som vi har kommit överens om för destruktionen. Vi kan destruera det mesta såväl fast som flytande material. Ett destruktionsintyg upprättas på den volymen som är hämtad.