Containrar för alla projekt

Containers finns i olika modeller och storlekar. Det finns olika huvudgrupper: liftcontainer, frontcontainer, baktömmande och lastväxlarflak. Vilken typ av containers som passar ert företag/projekt beror mycket på vilket material det gäller, vilken plats och volym man önskar. Om du är osäker på val av container - ta då kontakt med Ohlssons kundsupport så rekommenderar vi den typ av container som passar för just ditt projekt eller ändamål. Är det komprimerande behållare se komprimatorer.

Frontcontainer och baktömmande container

Denna container töms på plats av en lastbil som tippar in materialet i bilen och sedan komprimerar detta. Finns öppna och stängda med olika combinationer av inkastningslukor.

Vi har front-/baktömmande container i storlekar från 2 m3 till 8 m3.

  

6 m3 frontcontainers.Tömningsbilen lyfter upp behållaren och väger den. Sedan tömmer man den i behållaren som komprimerar materialet.

   

8 m3 med öppna stora inkastluckor och med sidoluckor på vardera sida.

Liftcontainer

Traditionell containermodell som används för förvaring och bortforsling av material. Det finns öppna och täckta modeller.

Täckt container finns upp till 10 m3 med olika luckor på vardera sida och en öppningsbar dörr/lucka på gaveln. Det finns även en lucka i taket för att koppla ett nedfallsrör direkt till containern.

Så kallade jordflak finns i 5 m3 som har en nedfälld bakläm för att underlätta att fylla den från en skottkärra eller någon annan vagn.

Vi har liftcontainers i storlekarna 5, 8, 10, 12, 14, 15 och 16 m3.

Lastväxlarflak

Lastväxlarflak är en större containermodell. De har dörrar eller en öppningsbar bakgavel. Finns som öppen eller täckt variant. Finns även tak som kan utrustas med elektrikt manövrering.

Vi har lastväxlarflak i storlekarna 12, 15, 20, 22, 30 och 38 m3.

Lastbil med 3 st 30 mlastväxelflak.