Maskinen som gör balen

Ohlssons erbjuder ett stort sortiment av vertikala front- och toppmatade balpressar. Utbudet av frontmatade balpressar består dels av små kompakta, mångsidiga maskiner för mindre medelstora avfallsvolymer eller vid platsbrist för tex komprimator. Balpressen är ett kraftfullt system lämpade för centraliserad materialhantering eller för placering vid stationer i verksamheten där stora avfallsmängder genereras på små ytor.

De flesta balpressmodellerna är typiska för att komprimera pappers-, kartong- och/eller plast, med de är också lämpade för flera andra materialslag. Flera toppmatade balpressar kan byggas ut till flerkammarsystem, vilka är lämpade för verksamheter och miljöer där flera typer av avfall ska sorteras vid källan och komprimeras för återvinning eller bortforslande. Varje toppmatad kammare kan användas för en viss typ av avfall och antalet kamrar är beroende av antalet materialslag. Både torrt och halvtorrt avfall kan hanteras och maskinens enda presshuvud kan enkelt flyttas från kammare till kammare.

Välj din maskin beroende på vilken storlek på bal du vill hantera – från 40 till 500 kg.

Fatpress