Kompletta lösningar för avfallshantering

Vi hämtar allt utom krut och radioaktivt avfall, blött som torrt.

Floran av produktionsavfall, rest- och avfallsprodukter från industri varierar stort. Detta innebär i sin tur ökade krav på vår hantering. Vi arbetar med EU:s avfallstrappa för att primärt minska avfallsmängden. Vår omfattande kompetens inom minimering, sortering, transport och behandling sätts på prov när vi fokuserar på att hitta optimala och ekonomiska lösningar åt våra kunder. Vi hanterar alla typer av restprodukter, ekonomiskt spill som uppstår i olika produktionsprocesser, till emballagematerial, metallskrot, farligt avfall, bygg- och rivningsmaterial m.m. Detta hanteras med olika lösningar av containers, komprimatorer och behållare. 

  • Service

    Nöjd kund-garanti

    Vi tillämpar en Nöjd kund-garanti vilket innebär att vi tillsammans ser över eventuella förändringar i avfallshanteringen i samband med den årliga avtalsgenomgången med våra kunder. Vi är det lokala bolaget i regionen som är heltäckande avseende avfallsminimering, insamling, transport och behandling i egen regi.