Kompletta lösningar för avfallshantering

Floran av produktionsavfall, rest- och avfallsprodukter från industri varierar stort. Detta innebär i sin tur ökade krav på vår hantering. Vi arbetar med EU:s avfallstrappa för att primärt minska avfallsmängden. Vår omfattande kompetens inom minimering, sortering, transport och behandling sätts på prov när vi fokuserar på att hitta optimala och ekonomiska lösningar åt våra kunder.

Ohlssons hanterar allt från olika typer av restprodukter och ekonomiskt spill som uppstår i olika produktionsprocesser, till emballagematerial, metallskrot, farligt avfall, bygg- och rivningsmaterial med mera. Vi hämtar allt utom krut och radioaktivt avfall, blött som torrt. Detta hanteras med olika lösningar av containers, komprimatorer och behållare beroende på hur avfallet på din verksamhet ser ut.

  • Service

    Avfallshantering enligt dina förutsättningar

    Tillsammans ser vi över hur vi kan optimera din avfallshantering. Vi är det lokala bolaget i regionen som är heltäckande avseende avfallsminimering, insamling, transport och behandling i egen regi.

Våra olika lösningar

 

Hyr container från Ohlssons

Container

Vi har containrar för de flesta avfallsfraktioner och anpassar en lösning som passar dig. Har du stora fraktioner av samma avfallstyp, eller vill du slänga allt i samma behållare och låta oss sortera? Vi löser det mesta! Vi hyr även ut förrådscontainers till olika projekt.

 

Läs mer
Ohlssons balpressar

Balpressar

Ohlssons erbjuder ett stort sortiment av vertikala front- och toppmatade balpressar. De är lämpade för centralicerad materialhantering eller för placering vid stationer i verksamheten där stora avfallsmängder genereras på små ytor.

 

Läs mer
Kärl från Ohlssons

Kärl

Vi erbjuder kärl för de flesta fraktioner beroende på verksamhet. Passar perfekt för mindre avfallsmängder i anslutning till t.ex. en fastighet. Vi anpassar hämtningsfrekvens, fraktion och storlek efter dina behov.

 

Läs mer
Ohlssons organiskt avfall

Organiskt avfall

Vi hämtar och tar hand om organiskt avfall och animaliska biprodukter från din verksamhet, så att produktionen kan rulla på utan avbrott.

 

Läs mer
Destruktion

Destruktion

Ohlssons utför destruktion av material/produkter enligt dina krav. Efter utförd destruktion utfärdas ett destruktionsintyg.

 

Läs mer
Storsäck från Ohlssons till ditt byggprojekt

Storsäck

Lämplig vid mindre avfallsvolymer, tex. vid renoveringar. Storsäcken rymmer ca 1m3 och hämtas enkelt med vår kranbil.

 

Läs mer
Ohlssons kör hushållsavfall i ca 40 svenska kommuner

Hushållsavfall

Ohlssons kör hushållsavfall i ett 40-tal kommuner runtom i Sverige.

 

Läs mer
Sekretesshantering av hemliga dokument - Ohlssons

Sekretess

Många företag hanterar känsligt material som inte får komma i fel händer. Ohlssons erbjuder både sekretesskärl och destruktion enligt dina önskemål.

 

Läs mer
Farligt avfall - Ohlssons

Farligt avfall

Vissa typer av avfall måste hanteras som farligt. Vi tillhandahåller olika typer av förvaringsmöjligheter samt är behjälpliga med rådgivning och transport av det farliga avfallet.

 

Läs mer