Avfallshantering som faller ”utanför ramarna” för källsortering

Återvinning i all ära, men en del saker kan inte återvinnas direkt utan måste destrueras först. Ohlssons hanterar bl. a. en betydande mängd s.k. sekretessavfall. Vi destruerar även maskiner, kläder, livsmedel mm.