Ladda ner vår sorteringsguide

Det mesta går att återvinna. Ohlssons samlar in många olika avfallsfraktioner. Med intelligent och effektiv hantering kan stora delar av avfallet sorteras och återgå till det eviga kretsloppet och nyskapandet av produkter.

I vår sorteringsguide går vi igenom hur avfallet ska sorteras på korrekt sätt. Klicka på bilden nedan för att öppna guiden i PDF-format.

Sorteringsguide (PDF)