Sortera enklare med vår sorteringsguide

Det mesta går att återvinna och Ohlssons samlar in många olika avfallsfraktioner. Med intelligent och effektiv hantering kan stora delar av avfallet sorteras och återgå till det eviga kretsloppet och nyskapandet av produkter. Vi är med genom nästan hela processen - från konsultation, utsättning av kärl eller containrar, till insamling, sortering och förädling. 

I vår sorteringsguide går vi igenom hur avfallet ska sorteras på korrekt sätt. Klicka på bilden nedan för att öppna guiden i PDF-format.

Ohlssons sorteringsguide hjälper dig att sortera korrekt

Sorteringsguide (PDF)