Återvinning av metall

Ohlssons tar emot all sorts skrot om metall samt kabel. Avfallet delas in i delfraktionerna skrot, koppar, aluminium, rostfritt stål, kablar, kablar med blymantel eller bly. Dessa ska gå till materialåtervinning.