Återvinning av hård som mjuk

Plast finns i många olika kvaliteter med många olika sammansättningar med olika sorters lamineringar.

Plast i olika former sorteras och återvinns för nya tillverkningar av plastdetaljer.

Mjukplast går tillbaka till plastindustrin för att bli till exempel nya plastpåsar.

En del av hårdplasten såsom fruktkorgar, plastbackar m.m. mals ner och blir granulerat.