Flisning av träavfall

En del av det träavfall som vi samlar in går till flisning som vi själva bearbetar med våra effektiva kross- och flisverk. Resultatet levereras därefter antingen till olika energiåtervinningsanläggningar eller till tillverkningsindustrier för att åter bli till nya fulldugliga produkter.