Det mesta går att återvinna - det gäller bara att veta hur…

… och det vet vi! Vi sätter alltid miljön i högsätet och arbetar intensivt och aktivt för att återvinna det som går. Använd vår sorteringsguide, “Avfallets väg", för att hitta rätt, det underlättar för alla parter. Oavsett verksamhet så hjälper vi er med återvinning. Kontor återvinner papper bl a med sekretesshantering. Material som kan gå till flisning uppkommer i olika verksamheter och vi ombesörjer hela kedjan från transport av material, flisning och leverans till värmeverk eller till produktion av nya produkter. Liknande hantering gäller för återvinning av kompostmaterial som genom oss blir till frodig kompostjord.