Ohlssons miljöansvar

  • Vi väljer fordon, maskiner, drivmedel, kemikalier, däck och andra produkter som är miljömärkta eller av senaste miljöklass.
  • Vi arbetar aktivt med att minska dieselförbrukningen genom att använda förnyelsebar energi, effektiv transportledning och utbildning av samtliga förare i miljöanpassad körning.
  • Vi har ett miljömedvetet system för insamling och förädling av återvinningsbara produkter.
  • Vi har sänkt hastigheten för våra bilar för att spara drivmedel och vår miljö samt för att minimera slitaget på bilarna.