En färgstark partner med ett globalt miljöansvar

Vi på Ohlssons gör allt vi kan för att belasta miljön så lite som möjligt. Dessutom uppmanar vi kunder, leverantörer och samarbetspartners att ta större hänsyn till hållbarhet i sina verksamheter. 

Här är några konkreta exempel:

  • Vi väljer fordon, maskiner, drivmedel, kemikalier, däck, trycksaker och andra produkter som är miljömärkta eller av senaste miljöklass.
  • Vi arbetar aktivt med att minska dieselförbrukningen genom att använda förnyelsebar energi, effektiv transportledning och smart körteknik. 
  • Vi har ett miljömedvetet system för insamling och förädling av återvinningsbara produkter. 

ISO-certifierade

Ohlssons är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Det betyder att vi arbetar utifrån ett ledningssystem för ett effektivt och strukturerat miljöarbete.Vi är också kvalitetssäkrade enligt ISO 9001:2015, vilket garanterar att kundens krav uppfylls genom ett strukturerat arbetssätt för kvalitetsfrågor.

 ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 [pdf]

Vi värnar om vår personals arbetsmiljö och vill att de ska kunna utföra sitt arbete under trygga och säkra förhållanden. För detta arbetar vi aktivt och är dessutom certifierade enligt OHSAS 18001:2007.

 ISO 18001:2007 [pdf]

Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

Tillståndet omfattar transport av alla slags av avfall och alla slags av farligt avfall. Tillståndet gäller till och med 20021-11-30 vad avser farligt avfall och tills vidare vad avser avfall som inte är farligt avfall.

Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall [pdf]

En pålitlig partner

Ohlssons kreditbetyg AAA

Med ett guldsigill från UC, vilket innebär högsta kreditvärdighet, är Ohlssons en partner du kan lita på. UC bedömer vår ekonomiska status på lång sikt som mycket stabil. Vi har även tilldelats högsta kreditbetyg, AAA, enligt Bisnodes kreditvärderingssystem.