Aktuellt

KONTAKTFORMULÄR

  • *
  • *
  • *
  • *

Kontakta kundtjänst

 Växel: 010-45 00 200
 E-post: info@ohlssons.se

VÄRNAR OM DEN VÄRLD VI LEVER I

Vi på Ohlssons gör allt vi kan för att belasta miljön så lite som möjligt. Här är några konkreta exempel:

  • Vi väljer fordon, maskiner, drivmedel, kemikalier, däck och andra produkter som är miljömärkta eller av senaste miljöklass.
  • Vi arbetar aktivt med att minska dieselförbrukningen genom att använda förnyelsebar energi, effektiv transportledning och smart körteknik.
  • Vi har ett miljömedvetet system för insamling och förädling av återvinningsbara produkter.

VÅRT MILJÖARBETE