Vi arbetar med alla typer av industrier, oavsett branschtillhörighet

Uppdragen är många och olika beroende på vilken bransch det gäller. Verkstads-, kemisk-, grafisk- eller livsmedelsindustrin, alla har olika behov. Gemensamt för alla är dock att vi anlitas för såväl enskilda insatser som projektbaserade uppdrag. Det kan röra sig om olika typer av transporter, torr- och grävsuguppdrag, anläggnings- och markarbeten. Tjänsteutbudet spänner även över underhållsuppdrag på löpande basis, som avfallshantering, avlopp, farligt avfall, industrirengöring, sopning av större ytor som p-platser eller uppställningsplatser samt snöbekämpning. Dessutom står Ohlssons Avloppsjour - Skånes största! - redo och till er tjänst, dygnet runt, året om.

 • Lokal leverantör

  Lokal leverantör med stordriftsfördelar

  Ohlssons finns med egen personal och lokalkontor på ett flertal orter och täcker upp hela södra Sverige.

 • Service

  Engagemang och hög servicegrad

  Vårt arbetssätt bygger på en helhet där kundkontakt, analys, anpassning och utförande utgör viktiga delar.

 • Uppdrag

  Enskilda uppdrag och totalåtaganden

  Inget uppdrag är för stort eller för litet. Vi åtar oss allt från mindre enskilda uppdrag till stora totalåtaganden för helhetskunder.

 Från en nöjd samarbetspartner

Vi är en kemisk industri som ställer höga krav på våra entreprenörer avseende säkerhet, hälsa och miljö. Generellt för arbete i vår anläggning gäller att entreprenörerna genomgått en utbildning för att få utföra sina tjänster. Ohlssons med sin kunniga personal förstår och lyssnar på våra krav. Det är också därför som vi kontinuerligt anlitar dem för diverse tjänster och har så gjort i många år. De sköter bl a vårt underhåll av dag- och trekammarbrunnar samt tömmer våra containrar med olika avfall. Vi utnyttjar frekvent Ohlssons olika specialfordon. Deras hetvattenbilar är ovärderlig hjälp vid diverse igensättningar av rörledningar. Även bil med högtryckstvätt för rengöring av olika tankar och utrustning används. Stort plus med denna bil är att den både kan tvätta och slamsuga. Vi använder också deras bilar för filmning av diverse ledningar. Vi har ett mycket bra samarbete med Ohlssons som vi ser som en pålitlig och serviceinriktad samarbetspartner med högt säkerhetstänk. Flera gånger har vi t ex behövt få hit högtryckstvätten eller hetvattenbilen med kort varsel, detta löser de oftast väldigt snabbt. Sist men inte minst så använder vi oss också av deras jourverksamhet om vi får problem på kvällar eller helger. För oss på Celanese Production är det viktigt att vi har en dynamisk dialog med Ohlssons. När problem uppstår så kan vi snabbt diskutera fram bra åtgärder för att lösa dessa. Tack vare detta kan vi undvika kostsamma stopp och produktionsbortfall.

Jimmy le Hegarat, Operativ chef teknik, Celanese Production Sweden AB, Perstorp