Behöver ni resurser för olika typer av underhåll och arbeten?

Det är inte alla fastighetsbolag som har en permanent organisation för alla typer av underhåll och arbeten som krävs. Ohlssons arbetar med stora och små fastighetsbolag med fasta åtaganden, kontinuerliga underhållstjänster eller enskilda tjänster då behov uppstår. En stor del av våra tjänster för fastighetsbolag handlar om underhållsuppdrag som avfallshantering, avloppsspolning, sopning, trädfällning, snöbekämpning etc. Det kan även handla om olika typer av mark- och anläggningsprojekt. Om olyckan skulle var framme, glöm då inte Ohlssons Avloppsjour, Skånes största. Vi rycker ut dygnet runt, 365 dagar om året.

 • Lokal leverantör

  Lokal leverantör med stordriftsfördelar

  Ohlssons finns med egen personal och lokalkontor på ett flertal orter och täcker upp hela södra Sverige.

 • Service

  Engagemang och hög servicegrad

  Vårt arbetssätt bygger på en helhet där kundkontakt, analys, anpassning och utförande utgör viktiga delar.

 • Uppdrag

  Enskilda uppdrag och totalåtaganden

  Inget uppdrag är för stort eller för litet. Vi åtar oss allt från mindre enskilda uppdrag till stora totalåtaganden för helhetskunder.