Miljöskåp och ADR-klassad transport

Farligt avfall kräver speciell utrustning för hantering på ett miljömässigt sätt. I denna hantering använder bl a våra miljöskåp. Dessa skåp används för säker förvaring av olja, kemikalier, syror och vätskor. Skåpen är brandisolerade och låsbara samt inredda med lådsystem för sortering och insamling av annat miljöfarligt avfall som t ex lysrör, olika vätskor och batterier. Miljöskåpen kan inredas enligt kundens specifika önskemål och dem finns i olika storlekar. Med våra ADR-klassade bilar och släp kan vi t ex transportera material som har blivit restprodukt eller gått fel i en kemisk process.