ADR-klassad bil med sugsläp för stora volymer

För kemisk industri hanterar vi brandfarliga vätskor och frätande syror. Materialet kan hämtas i behållare, pall i våra flakbilar med eller utan släp. När det gäller flyttande fraktioner stora och små hämtas dessa i en sugtankbil. Vi är ackrediterade av DNV och miljöcertificerade enligt ISO-14001 och utför rengöring och besiktning av tankar för villa, olje- och farmartankar för diesel och liknande.