Vi hjälper er med processen

Olika regler, föreskrifter och ansvar omgärdar omhändertagande och behandling av farligt avfall. Som avfallsinnehavare har ni alltid ansvaret. Avfallsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter kräver att avfallslämnaren upprättar ett transportdokument för varje transport. Om det farliga avfallet dessutom är farligt gods ska avsändaren följa föreskrifterna i ADR-S. Vi gör det enklare för er att säkerställa hur ni uppfyller regler och föreskrifter och hjälper er med detta genom att:

  • Fastslå huruvida det farliga godset är klassificerat och tillåtet för transport
  • Använda godkända emballage som är lämpliga för godset
  • Märka kollin med godsets UN-nummer samt etiketter
  • Upprätta transporthandlingar
  • Organisera hämtningen