Hållbara tjänster för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt

Behöver du hållbara resurser till ditt byggprojekt? Gör som många av regionens byggföretag och utnyttja vårt breda tjänsteutbud. Det kan handla om enskilda tjänster när behov uppstår eller om en mer kontinuerlig uppbackning där vi är involverade på projektbasis med större åtaganden.

Vi har ett stort utbud av olika återvinningslösningar med behållare och containrar, ​och en bred maskinpark med specialfordon som kranbilar, torr- och grävsug m fl. Dessa maskiner hyr vi ut med tillhörande förare. Ohlssons skräddarsydda tjänsteutbud för byggbranschen lämpar sig för alla typer av uppdrag.

Kontakta oss redan nu, så hjälper vi dig att hitta en lösning som passar just din verksamhet, eller läs mer om våra olika tjänster här nedan. 

Nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall. Har du koll?

Den 1 augusti 2020 ökade kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall. Kraven innebär att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut och förvara vissa avfallsslag separat, för att komma högre upp i avfallstrappan och på så vis öka hållbarheten på byggarbetsplatserna. 

Vi hjälper dig och din byggarbetsplats att följa de nya kraven och ser till att du har en lösning som är både effektiv och hållbar för din verksamhet. 

 • Generic placeholder

  Lokal leverantör med stordriftsfördelar

  Ohlssons finns med egen personal och lokalkontor på ett flertal orter och täcker upp hela södra Sverige.

 • Generic placeholder image

  Engagemang och hög servicegrad

  Vårt arbetssätt bygger på en helhet där kundkontakt, analys, anpassning och utförande utgör viktiga delar.

 • Generic placeholder image

  Enskilda uppdrag och totalåtaganden

  Inget uppdrag är för stort eller för litet. Vi åtar oss allt från mindre enskilda uppdrag till stora totalåtaganden för helhetskunder.


Avfallshantering

Vi hjälper dig med miljö och återvinning. Vi hanterar alla typer av restprodukter, bygg- och rivningsmaterial, ekonomiskt spill som uppstår i olika produktionsprocesser, emballagematerial, metallskrot, farligt avfall m.m. Detta hanteras med olika lösningar av containers, komprimatorer och behållare som vi anpassar efter dina behov. Vi hyr även ut förrådscontainrar.

Läs mer

Farligt avfall

Hantering av farligt avfall är omgärdat av en uppsjö av lagar och regler som är i ständig förändring. Naturvårdsverket höjer nu kraven ytterligare när det kommer till rapportering av farligt avfall.  Vi hjälper dig självklart med rapporteringen. Vi erbjuder även rådgivning, förvaring, transport och behandling av farligt avfall. Våra populära miljöskåp finns i flera varianter och kan anpassas efter varje byggarbetsplats behov.

Läs mer

Rivning

Vår breda och flexibla fordons-/maskinpark med sina skickliga förare bistår ofta vid olika renoverings- och rivningsprojekt. Förutom traditionella fordon för rivning som grävskopor, hjullastare, lastbilar etc, så kan vår torr- och grävsug vara en enorm tillgång och suga med sig stora mängder material ex. isolering.

Läs mer

Torr- och grävsug

Precis och effektiv bortforsling eller inblåsning av material. Torr- och grävsugen är ett mycket sofistikerat fordon som utför gräv- och sugarbeten med ”kirurgisk precision”.

Den kan suga upp både vått/torrt material eller blåsa in t ex. olika bärlager och grus.

Läs mer

Kranbil

Kranbilarnas olika lyftkapacitet och räckvidd gör dem oslagbara och flexibla vid olika typer av lyft- och transportuppdrag. Vi kan förse dem med utrustning för olika ändamål t. ex. med pallgafflar, gripskopa eller såg.

Läs mer

Magasinering och lossning

Vi erbjuder våra kunder möjlighet till magasinering i våra lagerlokaler i Landskrona. Perfekt om du behöver välja tillfällig magasinering på grund av platsbrist eller av säkerhetsskäl. Har du material som är skrymmande eller väger mycket (upp till flera ton) kan vi lossa det med våra lastmaskiner.

Läs mer

Avlopp

Vi hanterar i stort sett allt som rör avlopps- och ledningsnätet och tjänsterna är både av underhållande och förebyggande karaktär. Vid akut stopp i avloppet erbjuder avloppsjour på Ohlssons service dygnet runt, året runt.

Läs mer

Anläggning och mark

Vår maskinpark passar alla typer av projekt i södra Sverige. Vi hyr ut förare med maskiner till gräv- och schaktningsuppdrag, gatu- och ledningsarbeten och mark- och grundläggning. Vi är en uppskattad partner som klarar av omfattande entreprenad- och anläggningsuppdrag, även över längre tidsperioder.  Några av de maskiner vi hyr ut: grävmaskiner, hjullastare, dumprar, hjulgrävare etc. Vi har även maskiner som krossar eller siktar olika material, så som jord och trä. Behöver du leverans eller bortforsling av schaktmassor fixar vi det också. 

Läs mer