Genererar verksamheten emballage som behöver tas om hand?

Vi har många butiker, köpcenter och kontor i vår region som anlitar oss, antingen för fast avfallshantering eller för olika typer av underhållsuppdrag som avloppsspolning etc. Förekommande uppdrag av behovskaraktär kan även vara sopning av p-platser/uppställningsplatser och snöbekämpning vintertid. Ohlssons upprätthåller dessutom Skånes största avloppsjour som rycket ut dygnet runt, 365 dagar om året.

 • Lokal leverantör

  Lokal leverantör med stordriftsfördelar

  Ohlssons finns med egen personal och lokalkontor på ett flertal orter och täcker upp hela södra Sverige.

 • Service

  Engagemang och hög servicegrad

  Vårt arbetssätt bygger på en helhet där kundkontakt, analys, anpassning och utförande utgör viktiga delar.

 • Uppdrag

  Enskilda uppdrag och totalåtaganden

  Inget uppdrag är för stort eller för litet. Vi åtar oss allt från mindre enskilda uppdrag till stora totalåtaganden för helhetskunder.

 Från en nöjd samarbetspartner

Som populär ICA-butik genererar vi en ansenlig mängd avfall varje vecka som måste tas om hand. Det handlar främst om emballageavfall av olika slag, kartonger, plast, trä samt regelbunden sophämtning. Eftersom Ohlssons är regionens största aktör och leverantör och dessutom baserade i Landskrona så blev valet enkelt. De har ett gott rykte vilket lett till att vi använder oss av deras tjänster sedan 10 år tillbaka. Vi använder oss av den typen av tjänster som Ohlssons har inom sitt segment för butiker. Vi har en bra dialog och är övertygade om att vi hade fått gehör för eventuella önskemål om specialtjänster om så behövts. Service och tillgänglighet har vi inget att anmärka på. Skulle det någon enstaka gång ske något utöver det vanliga så brukar Ohlssons lösa det omgående.

Regina Issal, VD, ICA Kvantum, Landskrona