Det mesta går att återvinna - det gäller bara att veta hur…

… och det vet vi! Vi sätter alltid miljön i högsätet och arbetar intensivt och aktivt för att återvinna det som går. Oavsett verksamhet så hjälper vi er med återvinning. Kontor återvinner wellpapp, mjukplast och pappers sekretesshantering. Material som kan gå till flisning uppkommer i olika verksamheter och vi ombesörjer hela kedjan från transport av material, flisning och leverans till värmeverk eller till produktion av nya produkter. Liknande hantering gäller för återvinning av kompostmaterial som genom oss blir till frodig kompostjord. Listan är lång, släpp in oss så vi får vara med och tillsammans skapar vi en bättre återvinning av våra resurser.

 • Lokal leverantör

  Lokal leverantör med stordriftsfördelar

  Ohlssons finns med egen personal och lokalkontor på ett flertal orter och täcker upp hela södra Sverige.

 • Service

  Engagemang och hög servicegrad

  Vårt arbetssätt bygger på en helhet där kundkontakt, analys, anpassning och utförande utgör viktiga delar.

 • Uppdrag

  Enskilda uppdrag och totalåtaganden

  Inget uppdrag är för stort eller för litet. Vi åtar oss allt från mindre enskilda uppdrag till stora totalåtaganden för helhetskunder.

 Från en nöjd samarbetspartner

Vi har anlitat Ohlssons i många år, faktiskt dagligen ända sedan 2007. Vår verksamhet genererar en hel del avfall som måste omhändertas på ett korrekt och miljömässigt sätt. Det handlar om avfall som fiberrester, produkt på pall, farligt gods och såklart ”vanlig” sophantering. Vi verkar i livsmedelsbranschen som är omgärdad av ett hårt regelverk. Det är därför viktigt att vår leverantör av avfallshantering är uppdaterad och arbetar utifrån dessa regler. Visst finns det andra aktörer att välja mellan, men Ohlssons är en påläst och pålitlig partner med bra service och tillgänglighet. De ställer alltid upp och hjälper till att lösa situationen då det dyker upp akuta problem. Ohlssons lever verkligen som de lär, de har alltid rena och snygga bilar när de kommer ut till kund. Vi på Oatly känner oss trygga i samarbetet med Ohlssons. De vet att vi har speciella krav och att vissa tjänster måste utföras på våra villkor. Därför följer de noggrannt med i vad som krävs för att leva upp till lagar och regler för hantering av detta.

Håkan Axenklev, Facility Manager, Oatly, Landskrona